Salam TOP

PERKUMPULAN PELATIHAN OLAH TENAGA DALAM SATYA BUANA

"Mewujudkan Kondisi Sehat Jasmani Dan Rohani Secara Mandiri"

Salam Head (2)

Situs resmi Perkumpulan Pelatihan Olah Tenaga Dalam (PPOTD) Satya Buana Pusat ini menggantikan situs lama kami, yang dulu beralamatkan di http://satyabuana.blogspot.com
Perkumpulan Pelatihan Olah Tenaga Dalam (PPOTD) Satya Buana didirikan oleh DRS H RP Sutjahyo, berdasarkan salinan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 12 Juni 2015 oleh Risa Hardanto, SH, MKn, Notaris di Pasuruan, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001540.AH.01.07. Tahun 2015.
PPOTD Satya Buana melanjutkan amanah dari pendiri dan penemu metodologi keilmuan Satya Buana, (Alm) Drs Edi Suwono. PPOTD Satya Buana adalah lembaga yang bersifat independen, tidak terkait partai politik maupun organisasi apapun.
Seluruh informasi di website ini baik berbentuk foto,video,animasi,artikel, maupun logo/lambang, mempunyai hak cipta dan dilindungi undang-undang.(*)

Banners

Selamat Datang Head

Selamat Datang di Situs Resmi (Official Site)

PPOTD SATYA BUANA PUSAT

Salam Head LOGO (copy)

Situs resmi Perkumpulan Pelatihan Olah Tenaga Dalam (PPOTD) Satya Buana Pusat ini menggantikan situs lama kami, yang dulu beralamatkan di http://satyabuana.blogspot.com
Perkumpulan Pelatihan Olah Tenaga Dalam (PPOTD) Satya Buana didirikan oleh DRS H RP Sutjahyo, berdasarkan salinan Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 12 Juni 2015 oleh Risa Hardanto, SH, MKn, Notaris di Pasuruan, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001540.AH.01.07. Tahun 2015.
PPOTD Satya Buana melanjutkan amanah dari pendiri dan penemu metodologi keilmuan Satya Buana, (Alm) Drs Edi Suwono. PPOTD Satya Buana adalah lembaga yang bersifat independen, tidak terkait partai politik maupun organisasi apapun.
Seluruh informasi di website ini baik berbentuk foto,video,animasi,artikel, maupun logo/lambang, mempunyai hak cipta dan dilindungi undang-undang.(*)

Home Quotes

"Mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano, adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah "Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat."

 

DAFTARKisah shahabat tsabit bin qais al anshar

“Tidak ada wasiat seseorang  di mana dia mewasiatkannya setelah dia wafat yang dilaksanakan selain wasiat Tsabit bin Qais”

Tsabit bin Qais al-Anshari, seorang pemuka Khazraj yang terpandang, salah seorang pembesar Yatsrib yang diperhitungkan keberadaannya oleh siapa saja.

Di samping itu dia berhati cerdik, responsif, lihai dalam bertutur kata dan bersuara keras. Jika dia berbicara maka dia mengalahkan lawan bicaranya, jika berkhutbah maka dia menyihir para pendengarnya.

Dia adalah satu di antara orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama di Yatsrib. Begitu dia menyimak ayat-ayat al-Qur’an yang penuh hikmah yang dilantunkan oleh seorang da’i Makkah Mush’ab bin Umair dengan suaranya yang syahdu dan tekanannya yang merdu, al-Qur’an langsung menawan pendengaran hatinya dengan pengaruhnya yang indah, menguasai nuraninya dengan keterangannya yang mengagumkan dan memenuhi akalnya dengan petunjuk dan syariatnya. Allah Ta’ala melapangkan dadanya kepada Islam, meninggikan kedudukannya dan mengangkat namanya dengan bergabung di bawah panji Nabi Islam.

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah sebagai muhajir, Tsabit bin Qais menyambut beliau bersama sekelompok orang dari para petinggi kaumnya dengan hangat, menerima beliau dan shahabat beliau ash-Shiddiq dengan penuh kemuliaannya. Tsabit mengucapkan khutbah di depan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sebuah khutbah di mana dia mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta’ala serta shalawat kepada Nabi-Nya.

Dia menutup khutbahnya dengan, “Kami berjanji kepadamu ya Rasulullah, akan melindungimu seperti kami melindungimu diri kami, anak-anak kami dan istri-istri kami dari setiap marabahaya yang akan menimpa. Lalu apa yang kami dapatkan sebagai balasannya?”

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab. “Surga. ”

Begitu kata surga menyentuh telinga mereka, wajah-wajah mereka mengisyaratkan kegembiraan dan rat muka mereka memperlihatkan keceriaan, mereka berkata, “Kami rela ya Rasulullah. Kami rela ya Rasulullah.”

Sejak hari itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan Tsabit bin Qais sebagai juru bicara beliau sebagaimana Hassan bin Tsabit adalah penyair beliau.

Jika para delegasi datang kepada Rasulullah untuk membanggakan diri atau berdialog dengan lisan yang fasih dan lantunan kata yang merdu mendayu, baik para khatib maupun para penyairnya, maka Tsabit bin Qais maju ke depan untuk menjawab para khatib mereka, sedangkan Hassan bin Tsabit meladeni para penyairnya.

Tsabit adalah seorang laki-laki mukmin dengan iman yang dalam, bertakwa dengan ketakwaan yang bersih, sangat takut kepada Rabbnya, sangat berhati-hati dari segala perkara yang membuat Allah subhanahu wa ta’ala marah.

Suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya sangat bersedih dan berduka, kedua lututnya gemetar karena khawatir dan takut, lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  bertanya kepadanya, ‘Ada apa denganmu wahai Abu Muhammad?”

Dia menjawab, ‘Aku takut telah berbuat celaka ya Rasulullah.” Nabi bertanya, “Mengapa?”

Dia menjawab. ‘Allah telah melarang kami berharap dipuji dengan sesuatu yang tidak kami lakukan, sementara aku adalah orang yang suka pujian. Allah melarang kami bersikap sombong sedangkan aku adalah orang yang mengagumi diriku.”

Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berusaha menenangkan kecemasannya, sampai beliau bersabda kepadanya, “Wahai Tsabit, apakah kamu tidak rela hidup dalam keadaan terpuji, mati sebagai syahid dan masuk surga?”

Wajah Tsabit berbinar dengan berita gembira tersebut, dia berkata, “Ya wahai Rasulullah. Ya wahai Rasulullah.”

Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Itu milikmu.”

Manakala firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah-janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.” (QS. A]-Hujurat:2) diturunkan, sejak saat itu Tsabit bin Qais menjauh dari majelis-majelis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sekalipun dia sangat menyintainya dan sangat berkeinginan untuk mendatanginya, Tsabit diam di rumahnya dan tidak pernah meninggalkannya kecuali hanya untuk shalat berjamaah. Rasulullah pun mencari-cari Tsabit, beliau bertanya, “Siapa yang hadir membawa beritanya kepadaku?”

Maka seorang laki-laki Anshar berkata, “Aku ya Rasulullah.”

Laki-laki Anshar ini pergi ke rumahnya, dia melihat Tsabit dalam keadaan berduka dan bersedih, kepalanya tertunduk, laki-laki Anshar ini bertanya, “Mengapa dengan dirimu wahai Abu Muhammad?”

Tsabit menjawab, “Buruk.” Dia bertanya, “Apa itu?”

Tsabit menjelaskan, “Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa aku bersuara tinggi, tidak jarang suaraku mengalahkan tingginya suara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sementara ayat al-Qur’an telah turun seperti yang telah kamu ketahui, aku tidak menyangka sama sekali bahwa amalku telah batal dan aku akan menjadi penghuni neraka.”

Laki-laki Anshar ini pun pamit dan menyampaikan jawaban Tsabit kepada Rasulullah. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Pergilah kepadanya dan katakan, ‘Kamu bukan penghuni neraka sebaliknya kamu adalah penduduk surga’.”

Sebuah berita gembira besar untuk Tsabit di mana dia mengharapkan kebaikannya sepanjang hayatnya.

Tsabit bin Qais ikut dalam seluruh peperangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selain Badar, dia menerjunkan dirinya di dalam ombak peperangan demi mencari syahadah yang telah diberitakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepadanya. Sesekali dia belum mendapatkannya namun syahadah itu tidak berada jauh darinya, hanya berjarak dua busur atau lebih dekat lagi.

Hingga tiba saatnya terjadi perang melawan orang-orang murtad antara kaum muslimin melawan Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar ash-Shiddiq. Saat itu Tsabit adalah panglima pasukan Anshar sedangkan Salim maula Abu Hudzaifah adalah panglima orang-orang Muhajirin, sementara panglima yang membawahi orang-orang Muhajirin, Anshar dan orang-orang Arab pedalaman adalah Khalid bin al-Walid.

Di setiap medan laga dalam perang ini terlihat keunggulan pasukan Musailamah al-Kadzdzab atas pasukan kaum muslimin, sehingga mereka mampu menembus markas Khalid bin al-Walid dan hampir saja membunuh istrinya Ummu Tamim, mereka berhasil memotong tali-tali pengikat tenda markas dan memporak-porandakannya.

Saat itu Tsabit bin Qais melihat kelemahan kaum muslimin yang membuat hatinya bersedih dan teriris, dia mendengar mereka satu sama lain saling melemahkan dan ini membuat dadanya sempit dan berduka.

Orang-orang kota menuduh orang-orang pedalaman sebagai pengecut, sementara orang-orang pedalaman menuduh orang-orang kota tidak becus berperang dan tidak tahu memegang senjata.

Pada saat itu Tsabit bersiap-siap untuk mati, dia mengambil kain kafannya, dia berdiri di depan khalayak dan berkata, “Wahai kaum muslimin, tidak seperti ini kami berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sangat buruk, karena kalian membiarkan musuh kalian berani melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Sangat buruk, karena kalian membiasakan diri kalian dengan bersikap pengecut di depan musuh kalian.”

Lalu Tsabit mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadaMu dari apa yang dilakukan oleh mereka, -Yakni Musailamah dan pasukannya- dan aku juga berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka.” Yakni kaum muslimin.

Kemudian dia merangsek maju layaknya seekor singa yang terluka, bahu membahu bersama para shahabat yang mulia lainnya, Al-Barra bin Malik al-Anshari, Zaid bin al-Khatthab saudara Amirul Mukminin Umar bin al Khatthab, Salim maula Abu Hudzaifah dan orang-orang mukmin angkatan pertama lainnya.

Tsabit menunjukkan kepahlawanannya dengan gagah berani, hal ini menumbuhkan semangat tempur di hati kaum muslimin dan menyumbat dada orang-orang musyrikin dengan kecemasan dan ketakutan.

Tsabit terus berperang di segala arah, dia menebaskan senjatanya hingga luka-luka menghentikan aksinya yang patriotik.

Dia tersungkur di medan peperangan dengan sangat tenang sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya berupa gugur sebagai syahid yang sebelumnya telah diberitakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Gugur sebagai syahid dengan dada tenteram karena Allah Ta’ala mewujudkan kemenangan besar bagi kaum muslimin.

Dalam perang ini Tsabit memakai baju besi yang berharga, lalu seorang laki-laki dari kaum muslimin melewati jasadnya kemudian melepaskan baju besi tersebut dari tubuhnya dan ia mengambil baju besi tersebut untuk dirinya.

Di malam kedua dari gugurnya Tsabit, seorang laki-laki dari kaum muslimin bermimpi bertemu dengannya.

Tsabit berkata kepada laki-laki itu, ‘Aku adalah Tsabit bin Qais, apakah kamu mengenalku?”

Dia menjawab, “Ya.”

Tsabit berkata, ‘Aku berwasiat kepadamu, jangan berkata bahwa ini adalah mimpi agar kamu tidak menyia-nyiakannya. Ketika aku terbunuh kemarin, seorang laki-laki dari kaum muslimin yang ciri-cirinya seperti ini melewatiku, dia mengambil baju perangku dan membawanya ke tendanya yang terletak di paling ujung dari markas kaum muslimin dari arah ini. Dia meletakkannya di bawah sebuah bejana lalu menutupinya dengan pelana. Datanglah kepada Khalid bin al-Walid, katakan kepadanya agar dia mengutus seseorang untuk mengambil baju besi itu karena ia masih berada di tempatnya. Aku mewasiatkan kepadamu dengan wasiat yang lain, jangan berkata bahwa ini adalah mimpi agar kamu tidak menyia-nyiakannya. Katakan kepada Khalid, Jika engkau pulang kepada Khalifah Rasulullah
di Madinah maka katakan kepadanya. ‘Sesungguhnya Tsabit memikul hutang sekian dan sekian dan bahwa fulan dan fulan dari hamba sahayaku merdeka. Hendaknya dia membayar hutangku dan membebaskan hamba sahayaku.”

Laki-laki yang bermimpi itu terjaga, dia menemui Khalid bin al-Walid, dia menyampaikan mimpinya. Maka Khalid mengutus seseorang untuk mengambil baju besi Tsabit dari tangan orang yang mengambil baju besi tersebut di tempatnya. Kemudian seorang laki-laki utusan Khalid kembali dengan menenteng baju besi tersebut.

Ketika Khalid pulang ke Madinah, dia menyampaikan berita dan wasiat Tsabit bin Qais kepada ash-Shiddiq, lantas ash-Shiddiq melaksanakan wasiatnya.

Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya bahwa wasiat seseorang dilaksanakan sesudah kematian orang tersebut selainnya.

Semoga Allah Ta’ala meridhai Tsabit dan menempatkannya di Illiyin tertinggi.

Foot Note:
Untuk menambah wawasan tentang Tsabit bin Qais al-Anshari silahkan merujuk:

Al-Ishabah (I/195) atau (at-Tarjamah) 904; Al-Isti’ab dengan catatan kaki al-Ishabah (I/192); Tahzhib at-Thahzhib (II/12); Fathul Bari (VI/405); Tarikh al Islam, adz Dzahabi (I/371); Hayah ash Shahabah, lihat daftar isi di juz empat; al Bayan wa at Tabyin (I/201, 359); Sirah Ibnu Hisyam (II/152, III/318 dan IV/207);ash-Shiddiq, Husain Haekal (160); Usudul Ghabah (I/275) atau (at Tarjamah) (569).

Sumber: Buku ”Mereka Adalah Para Shahabat, Dr.Abdurrahman Ra’fat Basya, Penerbit at-Tibyan, Hal.13-18

Berita Terkini

Artikel Pilihan

 • RAHASIA MEMANFAATKAN KEAJAIBAN TIDUR UNTUK AWET MUDA

  14897 hits05 October 2016
   Semoga senantiasa sehat dan terus berkarya dengan sukses… pernahkah Anda memikirkan, apakah sebenarnya tidur itu? Dan benarkah dibalik tidur itu tersembunyi suatu ...
 • LATIHAN PERNAPASAN ANAK ANAK (AN NAS)

  4227 hits18 October 2014
  LATIHAN PERNAPASAN ANAK ANAK (AN NAS) Banyak orang tua yang selama ini merasa cukup memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Mulai dari rumah kemudian me...
 • SENAM PERNAPASAN LANSIA

  5253 hits18 October 2014
  SENAM PERNAPASAN LANSIA Pada era globalisasi, dimana ruang dan batas antar negara sudah tidak ada Kemajuan teknologi, berbaurnya budaya dan luasnya komunikasi akan mem...
 • SENAM PERNAPASAN WANITA (MUSLIMAH)

  4720 hits18 October 2014
  SENAM PERNAPASAN WANITA (MUSLIMAH) PANDANGAN DUNIA TENAGA DALAM TENTANG KEKACAUAN DAN FUNGSI METABOLISME TUBUH Diri manusia terdiri dari : Tubuh fisik yang dapat dil...
 • SENAM PERNAPASAN SATYA BUANA

  7448 hits18 October 2014
  SENAM PERNAPASAN SATYA BUANA Kita semua mengetahui bahwa kehidupan di dunia modern dalam era globalisasi ini mengalami kemajuan di berbagai bidang. Namun kitapun menya...
 • PROGRAM KEGIATAN

  4299 hits10 August 2014
  PRORAM KEGIATAN BADAN USAHA SATYA BUANAKami melalui unit badan usaha satya buana memberikan layanan pelatihan Bisnis Online secara private baik via online maupun off line...
 • Mengingat Kematian, Cukuplah Kematian Saudara Kita Sebagai Nasehat (ذكر الموت )

  14559 hits22 April 2014
  Bismillah,Mengingat Kematian, Cukuplah Kematian Saudara Kita Sebagai Nasehat (ذكر الموت ) كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَو...
 • MACAM-MACAM AZAB KUBUR DAN SEBAB SEBABNYA

  14620 hits31 January 2014
  1. Diperlihatkan neraka jahannam النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا “Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang.” (Ghafir: 46) Dari Ibnu Uma...
 • Suami Takut Istri ?

  15068 hits23 September 2013
  " DEMI MENGGAPAI RIDHA ALLAHUTA'ALA "" SUAMI RAMAH DENGAN PEKERJAAN RUMAH "" BUKAN KARENA TAKUT KEPADA ISTERI " (1) Suami yang mencuci baju sendiri bukan karena ingin me...
 • 9 Jenis syaitan

  15367 hits24 May 2013
  Umar al-Khattab r. a berkata, terdapat 9 jenis anak syaitan :1. ZalituunDuduk di pasar / kedai Menggoda supaya manusia berbelanja lebih dan membeli barang-barang yang tid...
 • Percepatan Rejeki sesuai tuntunan syar'i

  9581 hits17 March 2013
  Percepatan Rejeki sesuai tuntunan syar'iAllah Subhanahu Wata’aala berfirman :“Tidak ada satu makhluk melatapun di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya, dan D...
 • Lenteran Wahyu Dan Mutiara Ahlussunah

  9468 hits28 February 2013
  “Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, niscaya Allah mengharamkan surga kepadanya, sedang tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada seorang pen...
 • Menguak Keajaiban Minyak Zaitun

  9388 hits25 February 2013
  Menguak Keajaiban Minyak ZaitunMINYAK zaitun merupakan salah satu jenis minyak yang akrab di telingan wanita. Selain dikenal sebagai penambah cita rasa makanan, minyak in...
 • Rintihan Shalat Malam

  9477 hits25 February 2013
  Oleh : Ust. Firanda Andirja, M.ASeakan-akan sholat malam berkata :“Akankah masa keemasanku akan berakhir….?Ramadhan lalu betapa banyak orang berbondong-bondong mengejarku...
 • pertanyaan yang patut dijauhi

  9167 hits25 February 2013
  Ada beberapa pertanyaan yang patut dijauhi:1. Bertanya tentang perbuatan Allah.Seperti bertanya: Apakah Allah mampu menciptakan benda yang lebih besar dari diriNya..2. Be...
 • akibat mencari ridho manusia

  9614 hits19 February 2013
  Di antara rasa takut yang tercela adalah jika sampai rasa takut membuat seseorang lebih mendahulukan ridho manusia dalam keadaan membuat Allah murka. Artinya yang ia cari...
 • Pentingnya Mengenal Al-Asma` Al-Husna

  9542 hits19 February 2013
  Mengenal dan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah sangatlah agung, penuh dengan kebaikan dan keutamaan, serta mengandung beraneka ragam buah dan manfaatnya.Keutama...
 • SEBAB BERTAMBAHNYA ILMU

  9150 hits19 February 2013
  Allah ‘Azza wa Jallaberfirman,وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ“Bertakwalah kepada Allah, Allah (pasti) memberi ilmu kepada kalian.” [Al-Baqarah: 282]B...
 • Keadaan Kebanyakan Manusia

  9276 hits18 February 2013
  Allah Subhânahu wa Ta’âlâberfirman,يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) d...
 • Anjuran dan keutamaan dzikir

  9677 hits18 February 2013
  Di antara bekal penting bagi seorang muslim dan muslimah dalam mengarungi samudra kehidupan adalah dzikir kepada Allah. Bukanlah hal samar akan keagungan dan kemuliaan ke...
 • adab dan etika dzikir

  9997 hits18 February 2013
  Dalam Al-Qur`an Al-Karim, Allah Subhânahu wa Ta’âlâ berfirman,وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ ...
 • tenaga dalam

  2707 hits18 February 2013
  1. Prana alam dan daya inti bumi2. Metode dasar penyembhan satya buana3. Mengakkan akal sehat di satya buana4. Rahasia Keajaiban Tidur5. Senam Pernafasan Lansia6. Senam p...
 • HERBAL

  3724 hits18 February 2013
  menguak keajaiban minyak zaitunmanfaat madu dan bubuk kayu manisagar aura teh tetap dirasakan sepanjang waktu10 manfaat serbuk teh hijau
 • Mozaik Islam

  4078 hits17 February 2013
  NASEHAT TENTANG KEMATIANMACAM MACAM AZAB KUBUR DAN SEBAB SEBABNYASUAMI TAKUT ISTRI ???9 JENIS SYAITAN PERCEPATAN REJEKI SESUAI SYAR'ILENTERA WAHYU DAN MUTIARA AHLUSSUNNAH...
 • Hari Valentine : Hari Zina Internasional

  9959 hits09 February 2013
  Hari Valentine : Hari Zina InternasionalBismillah was shalatu was salamu ‘ala RasulillahDi antara bencana yang menimpa pemuda Islam adalah sikap latah meniru kebiasaan or...
 • Kisah Shahabat: Said bin Amir al-Jumahi Radhiyallahu ‘Anhu

  9157 hits09 February 2013
  “Said bin Amir, seorang laki-laki yang membeli akhirat dengan dunia dan mementingkan Allah dan Rasul-Nya diatas selain keduanya.”(Ahli Sejarah)Anak muda ini, Said bin Ami...
 • Kisah shahabat tsabit bin qais al anshar

  9113 hits09 February 2013
  “Tidak ada wasiat seseorang  di mana dia mewasiatkannya setelah dia wafat yang dilaksanakan selain wasiat Tsabit bin Qais”Tsabit bin Qais al-Anshari, seorang pemuka ...
 • Hak dan Kewajiban Seorang Isteri Solehah Terhadap Suami

  9650 hits09 February 2013
  Hak dan Kewajiban Seorang Isteri Solehah Terhadap SuamiWahai para wanita yang sedang bertabarruj dengan mengunakan segala perhiasaan yang di milikinya di hadapan manusia ...
 • MANFAAT MADU DAN BUBUK KAYU MANIS

  9812 hits09 February 2013
  MANFAAT MADU DAN BUBUK KAYU MANISDitemukan bahwa Madu dan Kayu manis mampu menyembuhkan banyak penyakit. Madu juga mudah diperoleh karena diproduksi di banyak negara didu...
 • Prana Alam Dan Daya Inti Bumi

  16142 hits09 January 2013
  Prana AlamBanyak sekali istilah prana yang muncul di duniametafisika dan tenaga dalam. Prana sendiri berasal dari bahasa sansekerta yang berari energi...
 • 10 Manfaat Serbuk Teh Hijau

  8419 hits30 December 2012
  10 Manfaat Serbuk Teh HijauSetiap pagi tentunya selain meminum kopi, susu, pasti kita pernah minum segelas teh, rasanya kalau tidak minum minuman ini mulut terasa hambar....
 • Testimoni

  8183 hits28 June 2012
  TESTIMONI PESERTA POTD SATYA BUANA Bismillahirohmanirrohim 1. Ibu Astri dari sasana bukir cab. Pasuruan keluhan sebelum bergabung di POTD Satya Buana adalah s...
 • Metode Dasar Penyembuhan POTD Satya Buana

  13378 hits25 May 2012
  oleh : Kharisma Abadi Bagaimana sebenarnya teknik membantu penyembuhan untuk orang lain ? Pertanyaan ini seringkali muncul pada kawan-kawan di tingkat pemula sampai ...
 • Menegakkan Akal Sehat di Satya Buana

  11828 hits02 January 2012
  Menegakkan Akal Sehat di Satya Buana Catatan : Kharisma Abadi (Humas Satya Buana Surabaya) "Saya jadi kuatir mengobati orang, pak. Sekarang kan lagi musimnya penya...
 • Evaluasi Kenaikan Tingkat POTD Satya Buana Cabang Sragen

  10436 hits02 January 2012
  Pada hari Minggu(Ahad) tanggal 8 Maret 2009 POTD Satya Buana Cabang Sragen melaksanakan Evaluasi Kenaikan Tingkat. Evaluasi di Sragen kali ini dihadiri oleh Bapak ...
 • Kurban Latih Jiwa Keikhlasan

  12046 hits20 December 2011
  PASURUAN – Perayaan Hari Idul Adha di POTD Satya Buana Pasuruan kali ini sedikit berbeda. Di sasana Bukir, Ketua Umum POTD Satya Buana Pusat Drs Sutjahyo dan H Tholib...
 • HISTORY

  13382 hits19 December 2011
  UNDERCUNSTRUCTION
 • ABOUT US

  9242 hits11 October 2006
  Situs ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang seluruh kegiatan Pelatihan Olah Tenaga Dalam (POTD) Satya Buana yang ada di Nusantara maupun di Luar...
 • TERMS

  6927 hits11 October 2006
  Copyright Policy and Fair Use Guide If you are interested in linking, quoting, or reprinting articles from satyabuana.com in whole or in part, please do read our copyr...
 • VISI DAN MISI POTD SATYA BUANA

  7020 hits11 October 2006
  VISI : Mewujudkan Kondisi Fitrah   MISI: Sehat jasmani dan rohani secara mandiri   5 (lima) Paradigma POTD Satya Buana: Satya Buana adalah tenaga dalam pembah...

Gallery Kegiatan

Gallery Kegiatan